Studieschuld bereikt recordhoogte

In studiejaar 2023-2024 komt een einde aan het leenstelsel. De regering heeft besloten om de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs weer in te voeren. 
Ruim 330 duizend mensen hadden in 2023 een studieschuld van meer dan 30 duizend euro, meldt het CBS. Dat zijn er 26 duizend meer dan in 2022 en 215 duizend meer dan in 2015. Ruim 120 duizend mensen hadden een studieschuld van meer dan 50 duizend euro, en 1,8 duizend van hen hadden meer dan een ton schuld. Voor de helft van de mensen met een studieschuld is de schuld lager dan 10 duizend euro; 4 procent had minder dan 500 euro schuld.
Ook in 2023 was de gemiddelde studieschuld weer hoger dan het jaar ervoor. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is de gemiddelde studieschuld toegenomen met 4,7 duizend euro tot 17,1 duizend euro begin dit jaar.