Betere preventie = lagere premie

Het verzekeren van bedrijfsrisico’s wordt lastiger en duurder. Alleen al in 2023 stegen de premies voor risicoverzekeringen gemiddeld met bijna 13%. Daarbij daalde de gemiddelde risicodekking naar 74% in 2023. Bij een calamiteit draaien bedrijven dus zelf voor een kwart van de schade op, als ze het risico al hebben verzekerd. Want slechts 1 op de 6 bedrijven heeft alle bedrijfsrisico’s afgedekt.

Voorwaarden
Dat is ook wel begrijpelijk omdat bij het verlengen van een verzekering de voorwaarden vaak slechter worden. Wie de voorwaarden wil verbeteren, betaalt daar vaak een hogere premie voor. En doorgaans met aanvullende preventie-eisen. En ook die preventiemaatregelen kosten veel geld: gemiddeld zo’n €300.000 per bedrijf. Niet ieder bedrijf kan of wil dat betalen. Maar niet verzekeren is geen optie.

Riskmanagement
Het is duidelijk: het minimaliseren van risico’s loont. En dus brengen we eerst de risico’s in kaart. Dan komen we met een aanpak: welke risico’s kunt u voorkomen, welke kunt u beperken (en hoe) en welke zijn onvermijdelijk. Onze expertise van riskmanagement vormt de basis van het verzekeringsadvies. Daarbij kiezen wij verzekeringsoplossingen die passen bij uw bedrijfsvoering en verzekeraar die thuis zijn in uw sector. Met slechts één uitgangspunt: de continuïteit van uw bedrijf.

Regie in eigen handen
Voor verzekeraars is het een pre als uw bedrijf risicomanagement serieus neemt en het proces centraal stelt. Dat geeft vertrouwen. En dat verhoogt de verzekerbaarheid van uw bedrijf. Met mogelijk gunstige voorwaarden en premies voor uw verzekeringen. Start er dus zo snel mogelijk mee zodat riskmanagement een harmonisch onderdeel wordt van uw bedrijfsvoering. Neem zelf de regie over uw zekerheid in handen. Wij helpen u daar graag bij.