Energiebesparingsplicht vraagt om actie

De overheid stimuleert en verplicht bedrijven om energie te besparen. In zogenaamde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De EML bestaat uit 3 onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. U bepaalt zelf welke categorieën voor u relevant zijn, maar u bent vervolgens wel verplicht alle erkende maatregelen uit te voeren die van toepassing zijn op uw locatie. U mag daar wel van afwijken, maar dan dient u een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel uit te voeren waarmee u net zo veel of meer energie kunt besparen.

Rapporteren voor 1 december
Om te controleren of u zich houdt aan de energiebesparingsplicht heeft u bovendien een informatieplicht. Die houdt in dat u eens in de vier jaar rapporteert welke maatregelen u heeft uitgevoerd en welke nog op de planning staan. De eerste rapportage levert u uiterlijk 1 december 2023 aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U moet dus echt werk maken van de plannen. MKB Nederland heeft een website gelanceerd waarop u meer kunt lezen over wat u moet en kunt doen. U vindt daar ook een quickscan.

Fiscale en financiële ondersteuning

Om de investeringen mogelijk te maken, kunt u mogelijk gebruikmaken van bepaalde regelingen, zoals:

De regeling energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt dan 45,5% van de investeringskosten van de energiebesparende maatregelen aftrekken van de winst, boven op de gebruikelijke afschrijving.

De investeringssubsidie Duurzame Energie, voor de aanschaf van kleinschalige duurzame installaties, zoals zonneboilers en warmtepompen.

De Milieu Investeringsaftrek en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (MIA + Vamil) voor innovatief gebruik van technologie of inzichten, die een positieve impact hebben op het milieu. Er zijn in totaal ca. 320 milieuvriendelijke investeringen waarop MIA of Vamil van toepassing is.

Financiering en verzekeringen
Kunt u geen gebruikmaken van fiscale regelingen en van subsidies, of is dat onvoldoende? Wij adviseren u over een financiering. De maatregelen die u treft, kunnen bovendien gevolgen hebben voor uw verzekeringen bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid, gebouwen en milieuschade. Wij bespreken met u waar u aan moet denken, adviseren u over oplossingen en maken desgewenst de verzekeringen direct in orde.