Wat heeft u aan een rechtsbijstandverzekering bij ontslag?

Als u ontslagen wordt, heeft u een aantal belangrijke rechten:

Uw werkgever moet zich houden aan een opzegtermijn. Deze hangt af van hoe lang u in dienst bent.
Korter dan 5 jaar: 1 maand
Tussen de 5 en 10 jaar: 2 maanden
Tussen de 10 en 15 jaar: 3 maanden
15 jaar of langer: 4 maanden
In uw contract of in de cao van het bedrijf kunnen ook andere opzegtermijnen zijn vastgelegd.

Uw werkgever moet voor het ontslag een goede reden hebben en zich houden aan de regels in het ontslagrecht. In bepaalde situaties mag u niet ontslagen worden. Ook moet uw werkgever eerst zijn best doen om u binnen een redelijke termijn te herplaatsen binnen het bedrijf. Als u het niet eens bent met het ontslag, kunt u bezwaar maken. In de tussentijd moet uw werkgever uw loon blijven betalen.

Uw werkgever moet met een uitgewerkt ontslagvoorstel komen. U hoeft daar niet direct mee akkoord te gaan. U krijgt twee weken de tijd om het voorstel goed te bekijken.

Gaat het ontslag door, dan heeft u meestal recht op een transitievergoeding. De hoogte hangt af van uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. Maar in de cao kan zijn vastgelegd dat u bij ontslag om bedrijfseconomische redenen een ander bedrag ontvangt.

Rechtsbijstandverzekering biedt uitkomst
Als u ontslagen wordt, kan een rechtsbijstandverzekering uitkomst bieden als in de verzekering een module voor juridische hulp bij ontslag is opgenomen. Een jurist kan checken of uw werkgever de juiste opzegtermijn in acht heeft genomen en of u überhaupt ontslagen mag worden. Verder kan hij het ontslagvoorstel beoordelen en u adviseren over mogelijke aanpassingen. Ook voor advies over de transitievergoeding kunt u terugvallen op uw rechtsbijstandverzekering.

Heeft u goede gronden om uw ontslag aan te vechten en komt het tot een rechtszaak? Dan bent u duur uit als u de kosten daarvan zelf moet betalen. Een advocaat kost tussen de 100 en 200 euro per uur. Met een rechtsbijstandsverzekering hoeft u zich over die kosten geen zorgen te maken.

Belangrijk om te weten: u moet de rechtsbijstandsverzekering hebben afgesloten voordat het ontslag speelde, anders wordt uw zaak niet in behandeling genomen. Sommige verzekeraars hanteren voor de rechtsbijstandverzekering een wachttijd van drie maanden voordat u geaccepteerd wordt.

Niet alleen voor ontslag
Een rechtsbijstandverzekering kan bijzonder bruikbaar zijn bij allerlei juridische kwesties. Wij bespreken graag met u of deze verzekering ook voor u een goede keuze is en welke soort juridische conflicten u verzekerd wilt zien. Neem voor advies contact op met ons kantoor.