Welke verzuimverzekering past bij uw bedrijf?

Het ziekteverzuim ligt op dit moment op 5 procent. Dit betekent dat 50 van de 1000 te werken dagen worden verzuimd wegens ziekte. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ziekteverzuim is een forse belasting voor u als werkgever. U moet het loon doorbetalen en met de zieke werknemer een re-integratietraject ingaan. Bent u daar niet op ingericht? Dan bent u gebaat bij een verzuimverzekering die  de financiële risico’s voor uw onderneming bij ziekte van medewerkers beperkt.

Wat vergoedt een verzuimverzekering?
De meeste verzekeringen vergoeden de eerste 2 jaar doorbetaling van minimaal 70% van het loon plus de kosten voor preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie, of de verzekeraar biedt die diensten zelf aan. Bovendien helpt de verzekeraar bij de verplichte re-integratie-inspanningen. Wij helpen u graag de risico’s in te schatten en de omvang van het financiële vangnet en de mate van ondersteuning te bepalen. De premie die u gaat betalen is onder meer afhankelijk van uw eigen risico en het aantal wachtdagen en de maximum uitkering.

Wachtdagen of stop loss?
U heeft dan verschillende keuzes in verzuimverzekeringen. Conventionele verzekeringen met wachtdagen of zogeheten stop loss-verzekeringen die pas tot uitkering komen als de verzuimkosten voor uw onderneming een bepaalde grens overschrijden. Dan zijn er ook nog de verzekeringen voor de eigenrisicodragers die zelf de Ziektewet- of WGA-uitkering betalen. Die verzekeringen bieden een vergoeding om die kosten (deels) op te vangen. Relatief nieuw is de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Dat is een vrij uitgebreide verzuimverzekering die is ontwikkeld in samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven en verzekeraars.

Verzuim-ontzorgverzekering
De MKB verzuim-ontzorgverzekering is bedoeld om werkgevers maximaal te ontzorgen als het gaat om de aanpak van het verzuim van hun werknemers. De verzekering vangt het financiële risico van ziekte op en zorgt ervoor dat professionals de re-integratie- en andere verplichtingen van de ondernemer overnemen. Dit verbetert de re-integratie en vermindert de inspanningen van u als werkgever. De verzekering maakt ook het in dienst nemen van medewerkers laagdrempeliger voor werkgevers die vrezen voor de kosten en het gedoe bij ziekteverzuim van personeel.

Wat is de beste keuze?
Wel verzekeren of niet verzekeren? En als u wilt verzekeren, wat is dat de beste keuze voor u? Dat hangt uiteraard af van uw onderneming en van uw voorkeuren. Schakel ons in om de kosten en afwegingen op een rijtje te zetten en te bepalen welke verzekering geschikt is. Wij kijken naar afspraken, voorwaarden en premie en adviseren u over de dekking die aansluit bij uw onderneming, nu en in de toekomst.