Financiële planning afbeelding

Financiële planning

Financiële planning heeft een tweeledig doel. Het zorgt niet alleen voor een stabiel inkomen gedurende elke levensfase, maar ook voor realistische vermogensgroei om uw nabije en verre toekomstplannen te realiseren. Door middel van een financieel plan heeft u zekerheid en controle over uw financiën, zowel op korte als op lange termijn, waardoor u rust en gemoedsrust kunt ervaren.

Analyse

Een gedegen financieel plan begint met een grondige analyse van uw persoonlijke en financiële situatie. Hierbij worden uw inkomsten, uitgaven, bezittingen, schulden en doelstellingen in kaart gebracht. Op basis van deze analyse kan er een passend plan opgesteld worden dat aansluit bij uw persoonlijke situatie en wensen. Hierbij wordt rekening gehouden met de korte en lange termijn en eventuele risico’s die daarbij komen kijken. Een financieel plan biedt daarmee een stevige basis om uw financiële doelstellingen te behalen en financiële rust te creëren.

  • Hoe is uw gezinssamenstelling?
  • In welke levensfase verkeert u?
  • Wat is uw inkomen?
  • Heeft u een partner met eigen inkomsten?
  • Hoe groot is uw vermogen?
  • Heeft u een huurhuis of een koopwoning?

We kijken ook naar toekomstige inkomsten en uitgaven.

  • Gaat uw inkomen nog stijgen?
  • Bouwt u pensioen op en wat kunt u van de regeling verwachten?
  • Spaart en/of belegt u?
  • Verwacht u een erfenis?
  • Hoe lang zijn uw kinderen nog financieel afhankelijk van u?
  • Wanneer is uw hypotheek afgelost?

Bovendien analyseren we ook de risico’s van eventuele dalingen in uw inkomen.

  • Hoe staat het met uw pensioenvoorziening?
  • Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt of als (één van) u overlijdt?

Minstens zo belangrijk is de vraag naar uw toekomstwensen. Dat kan een nieuwe auto of een verbouwing zijn, maar ook de wens om groter te wonen, te reizen of eerder te stoppen met werken. Belangrijke vragen zijn dan:

  • Hoeveel geld heeft u nodig om uw droom te realiseren?
  • Hoeveel tijd heeft u nog voor een financiële oplossing?

Oplossingen

Op basis van de analyse wordt duidelijk wat uw financiële behoeften en verwachtingen zijn in verschillende levensfasen. Vervolgens gaan we samen op zoek naar passende financiële oplossingen. Hierbij richten we ons op uw hypotheek, pensioen, inkomensverzekeringen en vermogen, om zo het beste financiële resultaat te behalen. Het is belangrijk om te beseffen dat deze regelingen onderling verbonden zijn en op elkaar moeten worden afgestemd. Wij zorgen ervoor dat alles zorgvuldig op elkaar is afgestemd, zodat u optimaal kunt profiteren van de financiële mogelijkheden.

 

Aanpassen

Aangezien levensomstandigheden, inkomsten en wensen voortdurend veranderen gedurende uw leven, beschouwen wij financiële planning als een dynamisch proces. Wij zorgen er daarom altijd voor dat het plan flexibel is en gemakkelijk kan worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Periodiek bekijken we samen met u of het bestaande plan nog steeds voldoet aan uw behoeften en doelstellingen, en of er aanpassingen nodig zijn om deze te bereiken.

Gerelateerde pagina’s