Sparen afbeelding

Sparen

Er zijn diverse opties om een financiële buffer op te bouwen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een spaarrekening, een lijfrenteverzekering of banksparen. De keuze voor de juiste spaarvorm is afhankelijk van uw persoonlijke doelen, risicobereidheid en financiële situatie. Onze adviseurs helpen u graag bij het maken van de beste keuze.

Spaarrekening

Het opbouwen van een financiële buffer kan worden bereikt door middel van sparen. Door geld te storten op een spaarrekening ontvangt u rente over het saldo en kunt u uw reserve opbouwen. U heeft de keuze om eenmalig geld te storten of periodiek in te leggen op de spaarrekening. Deze spaarvorm biedt een veilige en betrouwbare manier om uw geld te laten groeien.

Sparen zonder beperkende voorwaarden

Als u vrij wilt kunnen inleggen en opnemen op uw spaarrekening, dan heeft dat als voordeel dat u flexibel bent. U kunt zo vaak en zoveel geld opnemen als u wilt. Echter is de rente momenteel zeer laag, soms zelfs nul. Bij bedragen hoger dan 100.000 euro betaalt u zelfs rente in plaats van rente te ontvangen. Daarom kan het voor lange termijn doelen interessant zijn om andere vormen van vermogensopbouw te overwegen. Maar als u wilt sparen voor onvoorziene uitgaven, dan is sparen zonder beperkende voorwaarden nog steeds een geschikte manier om een buffer op te bouwen.

Sparen met beperkende voorwaarden

Voor sommige spaarrekeningen gelden beperkende voorwaarden, bijvoorbeeld:

  • U moet als eerste storting een minimum bedrag inleggen.
  • Uw tegoed moet een bepaald minimum bereikt hebben om in aanmerking te komen voor een hogere rente.
  • Het bedrag dat u maandelijks vrij kunt opnemen is gemaximeerd. Als u meer opneemt, betaalt u daarvoor.

Een spaarrekening met beperkende voorwaarden biedt vaak een wat hogere rente of bijvoorbeeld een bonusrente. Dit is geschikt voor spaardoelen die wat verder in de toekomst liggen.

Spaardeposito

Bij een spaardeposito zet u uw geld voor een langere tijd vast, meestal tussen één en tien jaar. De rente op een spaardeposito kan hoger zijn dan op een gewone spaarrekening, maar dit is niet altijd het geval. Onze adviseurs kunnen voor u uitzoeken wat de mogelijke opbrengsten zijn van een spaardeposito. Het is echter wel belangrijk om te beseffen dat de rente op spaarproducten de afgelopen jaren erg laag is geweest. Daarom is het verstandig om te kijken naar alternatieve manieren om meer rendement te behalen met uw spaargeld. Wij helpen u hier graag bij.

Belasting betalen

Als u vermogen heeft, wordt dit voor de belastingen in box 3 geplaatst. Dit vermogen wordt berekend door de waarde van uw bezittingen te verminderen met uw schulden en uw heffingsvrij vermogen. Het bedrag dat overblijft, wordt de ‘grondslag sparen en beleggen’ genoemd, waarover u belasting moet betalen.

 

De belasting die u betaalt in box 3 is gebaseerd op het rendement van uw vermogen en niet op het vermogen zelf. De overheid hanteert daarbij een fictief rendement, dat in de praktijk vaak lager is dan het werkelijke rendement. Dit heeft geleid tot diverse rechtszaken van spaarders die vinden dat dit in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Recentelijk heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de overheid spaarders moet compenseren voor te veel betaalde belasting. Als gevolg hiervan heeft de overheid besloten om voorlopig alle aangiftes met inkomen uit box 3 te laten liggen. Wij adviseren u graag over de laatste ontwikkelingen op dit gebied en wat dit voor u betekent.

Banksparen

Banksparen is een spaarvorm die gericht is op de lange termijn en gekoppeld is aan een specifiek doel, zoals de aflossing van de hypotheek (bij hypotheken van vóór 1 januari 2013) of het aanvullen van pensioeninkomsten. U stort geld op een speciale bankspaarrekening die geblokkeerd is en het spaargeld staat voor lange tijd vast. Hierdoor kunt u niet op elk moment geld opnemen. Een voordeel van banksparen is dat u geen belasting hoeft te betalen over het gespaarde vermogen. Wanneer u het opgebouwde kapitaal echter gebruikt voor uitkeringen na uw pensionering, dient u daar wel belasting over te betalen.

Voordelen

  • Lagere kosten dan bij een lijfrente.
  • De premie is onder voorwaarden aftrekbaar.
  • U spaart belastingvrij.
  • U kunt ook instappen als u al wat ouder bent.
  • Als u overlijdt, gaat het geld naar uw nabestaanden.

Nadelen

  • U kunt tussentijds niet over uw spaargeld beschikken.
  • U ontvangt maximaal 20 jaar een uitkering.
  • De opbrengst is niet gegarandeerd.

Lijfrente

Een lijfrenteverzekering is een financieel product waarmee u periodiek geld opzijzet voor uw pensioen. U betaalt premie en het geld wordt voor u belegd, waardoor u op de lange termijn een kapitaal opbouwt. Op het gespaarde bedrag betaalt u geen belasting. Wanneer de lijfrente uitgekeerd wordt, betaalt u belasting over de periodieke uitkeringen die u ontvangt. Het voordeel van een lijfrenteverzekering is dat u op een fiscaal vriendelijke manier kunt sparen voor uw pensioen en dat u zekerheid hebt over de hoogte van de periodieke uitkeringen.

Voordelen

  • De premie is onder voorwaarden aftrekbaar.
  • U spaart belastingvrij.
  • U kunt ook kiezen voor een gegarandeerde opbrengst.
  • Levenslange uitkering mogelijk.

Nadelen

  • U kunt tussentijds niet over uw spaargeld beschikken.
  • De kosten die zijn verbonden aan een lijfrenteverzekering liggen vaak wat hoger dan de kosten bij banksparen.
  • Als u overlijdt krijgen uw nabestaanden niets, tenzij u daarvoor een speciale regeling treft.

Gerelateerde pagina’s