Aflossingsvrije hypotheek afbeelding

Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm waarbij u gedurende de looptijd alleen rente betaalt en geen aflossing doet. Dit resulteert in lagere maandlasten in vergelijking met andere hypotheekvormen. Het belangrijkste kenmerk van een aflossingsvrije hypotheek is dat aan het einde van de looptijd uw schuld even groot is als aan het begin. U bent dan verplicht om de hypotheek af te lossen met uw eigen middelen, zoals de opbrengst uit de verkoop van de woning.

Belangrijk om te weten is dat voor hypotheken die zijn afgesloten na 2013, de hypotheekrente alleen aftrekbaar is als u binnen 30 jaar de hypotheek stapsgewijs aflost. Een aflossingsvrije hypotheek voldoet niet aan deze voorwaarde. Echter, als uw aflossingsvrije hypotheek vóór 1 januari 2013 is afgesloten, mag u de hypotheekrente nog wel aftrekken voor een periode van maximaal 30 jaar. Het is dus van belang om de fiscale regels en voorwaarden goed in overweging te nemen bij het kiezen van een hypotheekvorm.

Voordelen aflossingsvrije hypotheek

    • Lage maandlasten.
    • Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als uw hypotheek is afgesloten vóór 1 januari 2013).

Nadelen aflossingsvrije hypotheek

    • De hypotheekschuld blijft even hoog.
    • Hypotheekrente niet fiscaal aftrekbaar (als uw hypotheek is afgesloten na 1 januari 2013). 

Aflossingsvrije hypotheek meenemen

Als u momenteel een aflossingsvrije hypotheek heeft en plannen heeft om te verhuizen, kunt u inderdaad de hypotheek meenemen naar uw nieuwe woning. Er is echter een beperking met betrekking tot het aflossingsvrije deel van de nieuwe hypotheek. Volgens de huidige regelgeving mag het aflossingsvrije deel van de nieuwe hypotheek maximaal 50% zijn van de waarde van de woning.

Dit betekent dat u bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek voor uw nieuwe woning, rekening moet houden met de beperking van het aflossingsvrije deel tot maximaal 50%. Het resterende deel van de hypotheek zal dan uit andere aflossingsvormen, zoals annuïteiten of lineaire aflossing, moeten bestaan.

Het is verstandig om bij het verkennen van uw verhuisplannen en het afsluiten van een nieuwe hypotheek advies in te winnen bij een hypotheekadviseur of financieel specialist. Richard van den Brink Verzekeringen & Hypotheken kan u hierbij helpen.

Geschikt voor starters?

Bij nieuwe aflossingsvrije hypotheken (na 2013) is de hypotheekrente niet meer fiscaal aftrekbaar, tenzij u de hypotheek binnen 30 jaar stapsgewijs aflost. Dit heeft ertoe geleid dat deze hypotheekvorm minder populair is geworden onder starters. Niettemin is er recentelijk sprake van een groeiende interesse, omdat de maandelijkse lasten met een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek aanzienlijk lager kunnen zijn. Hoewel het belastingvoordeel beperkt is door de historisch lage rentetarieven en de daarmee samenhangende renteaftrek.

Of het verstandig is om een deel van de woning te financieren met een aflossingsvrije hypotheek, is de vraag. Klop daarom altijd eerst bij ons aan voor een hypotheekadvies. 

Gerelateerde pagina’s