Hypotheken voor starters afbeelding

Hypotheken voor starters

Hypotheken voor starters

Starters ondervinden tegenwoordig veel moeilijkheden op de huizenmarkt. De huizenprijzen zijn de laatste jaren enorm gestegen, waardoor het lastiger is om voldoende hypotheek te krijgen, zeker als het inkomen nog laag is. Daarnaast worden kopers geconfronteerd met de kosten koper die zij zelf moeten betalen, wat voor veel starters een financiële uitdaging vormt. Ondanks deze obstakels zijn er echter nog steeds goede mogelijkheden voor starters om de financiering rond te krijgen.

Starterslening

Als u voor het eerst een huis wilt kopen en de hypotheek waarvoor u bij de bank in aanmerking komt onvoldoende is, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een extra lening bij de gemeente of provincie. Deze lening wordt de Starterslening genoemd. Met de Starterslening kunt u het verschil tussen de hypotheek en de aankoopkosten van uw huis overbruggen, waardoor het voor starters makkelijker wordt om een woning te kopen.

Hoe werkt het?

De Starterslening is opgedeeld in twee delen: de Starterslening zelf en de Combinatielening. Vanaf het begin ben je verplicht om de Starterslening af te lossen. Om aan deze verplichting te voldoen, leen je maandelijks een bedrag met behulp van de Combinatielening. Voor de eerste drie jaar hoef je over de Combinatielening geen rente en aflossing te betalen, waardoor je maandelijkse lasten in deze periode laag blijven. Na drie jaar dien je zowel voor de Starterslening als voor de Combinatielening rente en aflossing te betalen.

Hoeveel kunt u lenen?

Hoeveel u kunt lenen met de Starterslening hangt af van uw inkomen en uw eigen vermogen. Daarnaast wordt de maximale hoogte van de lening en de maximale aankoopprijs van uw woning bepaald door de gemeente of provincie waarin u woont.

Voor wie?

Komt uw gemeente in aanmerking voor de Starterslening? Om te weten of uw gemeente meedoet aan de Starterslening, kunt u het beste informatie inwinnen bij uw gemeente. Iedere gemeente kan namelijk zelf bepalen of zij de Starterslening aanbiedt en onder welke voorwaarden. Het is daarom verstandig om contact op te nemen met uw gemeente of te kijken op de website van uw gemeente voor meer informatie over de voorwaarden en mogelijkheden van de Starterslening.

Startershypotheek

Er zijn veel geldverstrekkers die speciale hypotheken aanbieden voor starters. Bij het beoordelen van de aanvraag kijken zij niet alleen naar uw inkomen en eigen vermogen, maar ook naar uw carrièreperspectief. Hierdoor kunnen de interne hypotheeknormen van de bank soms soepeler worden gehanteerd, mits ze voldoen aan de wettelijke regels. Daarnaast kan een startershypotheek ook gekoppeld worden aan een garantstelling van de ouders.

Geen overdrachtsbelasting?

Wanneer huizenkopers tussen de 18 en 35 jaar een woning kopen onder de 405.000 euro (in 2023), zijn zij vrijgesteld van de overdrachtsbelasting. Als u samen met iemand anders een huis koopt en één persoon is 35 jaar of ouder en de ander is jonger dan 35 jaar, moet de oudere persoon 2% belasting betalen over hun deel van het huis, terwijl de jongere persoon geen belasting betaalt over hun deel.

 

Het gaat om een eenmalige vrijstelling. U kunt er dus later niet nogmaals gebruik van maken.

Garantstelling (groot-/schoon-)ouders

Als u als huizenkoper moeite heeft om een hypotheek te krijgen, kunnen ouders, schoonouders of grootouders garant staan voor uw hypotheek. Zij worden dan medeverantwoordelijk, wat betekent dat de bank bij hen kan aankloppen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

Een geldverstrekker zal alleen instemmen met een garantstelling als de financiële positie van de garantsteller in orde is. Om deze reden zal de garantsteller zijn of haar financiële gegevens moeten overleggen. Daarnaast wordt gekeken naar uw toekomstperspectief, omdat u uiteindelijk zelf de hypotheeklasten moet kunnen dragen zonder de garantstelling. Zodra u in staat bent om dit te doen, kan de garantstelling worden beëindigd.

Belastingvrije schenking

Het is mogelijk om belastingvrij een schenking te ontvangen van maximaal 28.947 euro (2023) onder twee voorwaarden. Allereerst moet het geld geïnvesteerd worden in de eigen woning van de ontvanger. Daarnaast moet de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Het hoeven niet per se de ouders te zijn die deze schenking doen, iedereen in Nederland kan in principe dit belastingvrije bedrag schenken aan iemand tussen 18 en 40 jaar oud voor de financiering van een woning. Het is echter belangrijk om te vermelden dat deze regeling in 2024 wordt afgeschaft.

Ouders kunnen vanaf 1 januari 2024 nog steeds belastingvrij geld schenken. Eenmalig kan er maximaal 28.947 euro worden geschonken aan iemand tussen de 18 en 40 jaar oud. Daarnaast is het mogelijk om jaarlijks een bedrag van 6.035 euro (bedragen 2023) belastingvrij te schenken, zonder dat er voorwaarden zijn verbonden aan het bestedingsdoel. Het is dus niet verplicht om het geld te gebruiken voor de financiering van de eigen woning.

Familiehypotheek

Het is niet noodzakelijk om naar een bank te gaan voor het verkrijgen van een hypotheek. Familieleden, zoals uw ouders, kunnen u ook een hypothecaire lening verstrekken waarbij uw woning als onderpand fungeert. Dit wordt ook wel een familiehypotheek genoemd en kan in plaats van of naast een traditionele hypotheek worden afgesloten. Er zijn echter wel bepaalde voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een familiehypotheek te kunnen afsluiten.

    • De hypotheek moet geregistreerd worden bij de Belastingdienst.
    • U moet de lening in 30 jaar stap voor stap aflossen.
    • De rente moet marktconform zijn.

Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan komt u niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Leg afspraken over het geleende bedrag, het rentepercentage, de rentevaste periode, de einddatum en hoe de rente en aflossing betaald vast bij de notaris.

Dubbel profijt

Naast voordelen voor u als koper, kan een familiehypotheek ook gunstig zijn voor uw ouders of andere familieleden die u geld lenen. In plaats van het geld op een spaarrekening te zetten, kunnen zij namelijk meer rente ontvangen over het uitgeleende bedrag. Bovendien zijn deze rente-inkomsten onbelast, terwijl u zelf de betaalde hypotheekrente kunt aftrekken. Kortom, een familiehypotheek kan voor beide partijen gunstig zijn.

 

Een combinatie van lenen en schenken is ook mogelijk. U betaalt rente en aflossing aan uw ouders en zij schenken u jaarlijks een bedrag dat vrij is van belastingen. Dit kan helpen bij het verlichten van uw hypotheeklasten. In 2023 bedraagt het maximumbedrag voor belastingvrije schenkingen van ouders aan hun kinderen €6035 per jaar.

Perspectiefverklaring uitzendkrachten

Wanneer u langer dan een jaar werkzaam bent voor een uitzendbureau, kunt u informeren of u in aanmerking komt voor een perspectiefverklaring. Deze verklaring geeft inzicht in uw arbeidsmarktpositie en kan worden afgegeven door het uitzendbureau indien zij gecertificeerd zijn door de Stichting Perspectiefverklaring. Enkele geldverstrekkers bieden de mogelijkheid voor uitzendkrachten met een perspectiefverklaring om een hypotheek aan te vragen. Dit kan een interessante optie zijn voor u als uitzendkracht.

Gerelateerde pagina’s