Maandlasten afbeelding

Maandlasten

Wat u in totaal aan hypotheeklasten kwijt bent, hangt af van wat u aan rente en aflossing betaalt. Of als u een hypotheek heeft van voor 2013 eventueel ook van de  spaar- of beleggingspremie. Toch is dat maar een deel van het verhaal. Uw hypotheek is namelijk ook van invloed op uw belastingen. Waar moet u rekening mee houden?

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrente die u betaalt, mag u aftrekken van uw belastbaar inkomen als u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Dat is onder meer dat u de hypotheek in 30 jaar stapsgewijs helemaal aflost. 

Vanaf 2023 is het maximale percentage waartegen u de hypotheekrente mag aftrekken vastgesteld op 37,03%. Dit betekent dat u tot dit percentage van de betaalde hypotheekrente kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Het exacte bedrag dat u kunt aftrekken hangt af van uw persoonlijke situatie, zoals uw inkomen, de hoogte van uw hypotheek en eventuele andere aftrekposten. Het is belangrijk om de geldende belastingregels en -tarieven te raadplegen of advies in te winnen bij een belastingadviseur om een nauwkeurige berekening te maken van uw hypotheekrenteaftrek.

Dankzij hypotheekrenteaftrek kunt u profiteren van een verlaging van uw inkomstenbelasting, wat kan resulteren in aanzienlijke besparingen van enkele duizenden euro’s per jaar. Het totale bedrag dat u maandelijks aan rente en aflossing (of eventuele spaar- of beleggingspremie) betaalt, wordt aangeduid als bruto maandlasten. Door uw belastingvoordeel van dit bedrag af te trekken, berekent u de netto maandlasten die u daadwerkelijk betaalt.

 

Eigenwoningforfait

De Belastingdienst beschouwt uw woning als een inkomstenbron en daarom dient u een specifiek bedrag bij uw inkomen op te tellen, bekend als het eigenwoningforfait. Dit bedrag wordt belast. Over het algemeen wordt het eigenwoningforfait berekend als 0,35% van de WOZ-waarde van uw woning (2023).

Wanneer u uw hypotheek volledig heeft afgelost, is de Wet Hillen van toepassing. Hierdoor komt het eigenwoningforfait te vervallen. Echter, sinds 1 januari 2019 wordt de Wet Hillen geleidelijk afgebouwd over een periode van 30 jaar. Dit betekent dat met een afgeloste hypotheek uw belastingaanslag voor uw woning geleidelijk toeneemt. U zult dus in de loop der tijd steeds iets meer belasting betalen over uw woning, zelfs na volledige aflossing van uw hypotheek.

Gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Jaarlijks stelt uw gemeente de WOZ-waarde van uw woning opnieuw vast. Deze waarde vormt de basis voor verschillende gemeentelijke belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting, rioolrecht en reinigingsrecht. Naast deze gemeentelijke belastingen dient u ook waterschapslasten te betalen, waarbij de hoogte ervan eveneens gekoppeld is aan de WOZ-waarde van uw woning.

Gerelateerde pagina’s