Restschuld afbeelding

Restschuld

U overweegt een verhuizing, maar u maakt zich zorgen omdat uw hypotheek hoger is dan de waarde van uw woning. Als u besluit te verkopen, zou dit resulteren in een restschuld. Welke opties heeft u om deze restschuld te financieren?

 

NHG

Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dan keert het Waarborgfonds Eigen Woningen de restschuld uit aan uw geldverstrekker. Dan heeft u een schuld bij het waarborgfonds. Deze schuld wordt kwijtgescholden als u uw woonlasten niet meer kunt betalen door ontslag, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden van uw partner. Bovendien moet u meewerken met de verkoop, de woning netjes bewonen en de restschuld zelf niet kunnen betalen.

Eigen middelen

Is uw restschuld niet al te groot? Dan kunt u het bedrag misschien vanuit uw eigen middelen betalen.

Belastingvrije schenking

Als u jonger bent dan 40 jaar kunt u met een eenmalige belastingvrije schenking uw restschuld aflossen. In 2023 kunt u 28.947 euro geschonken krijgen, door wie dan ook.

Naast de eenmalige schenking mag u van uw ouders jaarlijks een belastingvrije schenking krijgen van 6.035 euro, ongeacht uw leeftijd.

In de nieuwe hypotheek

Vanaf 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om nieuwe hypotheken af te sluiten die hoger zijn dan 100% van de waarde van de woning. Dit betekent dat u in principe geen lening kunt krijgen die hoger is dan de waarde van de woning. Echter, in geval van een restschuld is er een uitzondering. Als de geldverstrekker ermee instemt, is het mogelijk om de restschuld mee te financieren bovenop de maximale hypotheek.

Het is ook mogelijk dat de restschuld valt onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG biedt extra zekerheid aan geldverstrekkers en kan helpen bij het verkrijgen van een hypotheek. Het bedrag dat u kunt meefinancieren is afhankelijk van zowel de hoogte van de restschuld als de prijs van de nieuwe woning. Het is belangrijk op te merken dat u al over NHG moet beschikken om in aanmerking te komen voor deze regeling.

Het is raadzaam om contact op te nemen met een hypotheekadviseur of geldverstrekker om de specifieke mogelijkheden en voorwaarden te bespreken in uw situatie. Wij helpen u graag om te bepalen hoeveel u kunt meefinancieren en of het haalbaar is om een restschuld onder NHG mee te financieren.

Gerelateerde pagina’s