Aansprakelijkheidsverzekering afbeelding

Aansprakelijkheidsverzekering

Het is mogelijk dat u onbedoeld schade veroorzaakt bij anderen, waarvoor u aansprakelijk gesteld kunt worden. In dergelijke situaties bent u verantwoordelijk voor het vergoeden van de financiële schade die is ontstaan. Hoewel het wellicht geen probleem is als het gaat om een gebroken ruit, kan de situatie veel ernstiger zijn als er blijvend letsel is veroorzaakt. De kosten voor medische behandelingen, revalidatie, inkomensverlies en andere gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Het is daarom belangrijk om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben die u beschermt tegen dergelijke risico’s en de financiële lasten die hiermee gepaard gaan.

Waarvoor bent u verzekerd?

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) biedt dekking voor verschillende situaties waarin u aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen. De verzekering kan onder andere de volgende zaken vergoeden:

 1. Materiële schade: Dit omvat schade aan eigendommen van anderen, zoals een gebroken ruit, beschadigde meubels of elektronica.
 2. Letselschade: Als u iemand per ongeluk letsel toebrengt, kan de verzekering medische kosten, revalidatiekosten en inkomensverlies vergoeden.
 3. Beroepsaansprakelijkheid: In sommige gevallen kan de AVP ook dekking bieden voor aansprakelijkheid in verband met uw beroep of werkzaamheden.
 4. Schade aan gehuurde of geleende spullen: Als u per ongeluk schade veroorzaakt aan gehuurde of geleende goederen, kan de verzekering de kosten hiervan vergoeden.

Het is belangrijk om de polisvoorwaarden van uw specifieke AVP te raadplegen, aangezien de dekking kan variëren tussen verschillende verzekeraars.

Niet verzekerd:

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) biedt doorgaans geen dekking voor de volgende situaties:

 1. Materiële schade van gezinsleden onderling: Schade veroorzaakt tussen gezinsleden wordt over het algemeen niet gedekt door de AVP. Dit wordt beschouwd als een interne aangelegenheid.
 2. Schade die met opzet is veroorzaakt: Als u opzettelijk schade toebrengt aan anderen of hun eigendommen, zal de verzekering deze schade niet vergoeden.
 3. Schade aan uw eigen spullen: Een AVP dekt meestal geen schade die u toebrengt aan uw eigen eigendommen.
 4. Schade veroorzaakt met een motorvoertuig: Voor schade veroorzaakt met een motorvoertuig, zoals een auto, geldt dat u hiervoor een verplichte Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) moet hebben. Een AVP dekt deze schade niet. Het is belangrijk om een aparte autoverzekering af te sluiten.
 5. Schade die u veroorzaakt tijdens uw werk: Schade die voortvloeit uit uw werkzaamheden of beroep wordt meestal niet gedekt door een AVP. Voor beroepsaansprakelijkheid is vaak een aparte verzekering nodig.
 6. Schade die u veroorzaakt bij het doen van vrijwilligerswerk: Sommige AVP’s bieden beperkte dekking voor schade tijdens vrijwilligerswerk, maar dit kan variëren. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden te raadplegen om de precieze dekking te achterhalen.

Het is altijd verstandig om de polisvoorwaarden van uw specifieke AVP te raadplegen om te begrijpen welke specifieke situaties wel en niet gedekt zijn.

Wie zijn er verzekerd?

  • Met een gezinsdekking: uw partner, uw inwonende kinderen tot 27 jaar en inwonende familieleden. Heeft u geen partner en kinderen, kies dan voor een alleenstaandendekking.
  • Uitwonende meerderjarige kinderen tot 27 jaar die studeren.
  • Minderjarige logés.
  • Personeel voor zover die aansprakelijk gesteld worden voor werkzaamheden bij u thuis.
  • Uw huisdier. Let op! In steeds meer Europese landen is een aansprakelijkheidsverzekering voor honden verplicht. Als u uw hond meeneemt op vakantie en u voldoet niet aan deze plicht, riskeert u een boete tot wel 10.000 euro.

De premie

De hoogte van de premie voor de verzekering is gebaseerd op het verzekerde bedrag, dat doorgaans tussen de 1,25 miljoen en 5 miljoen euro ligt. In sommige gevallen kunt u ervoor kiezen om een eigen risico af te spreken, waardoor de premie lager uitvalt. Het hebben van een gezin of één of meer huisdieren heeft geen invloed op de premie. De premie blijft dus gelijk, ongeacht de grootte van het gezin of het aantal huisdieren dat u heeft.

Gerelateerde pagina’s