Woonlastenverzekering afbeelding

Woonlastenverzekering

Indien u arbeidsongeschikt raakt of uw baan verliest, kan dit leiden tot een daling van uw inkomen. Hierdoor kunt u zich afvragen of u nog steeds in staat bent om in uw eigen huis te blijven wonen. Met een woonlastenverzekering heeft u de zekerheid dat u gedurende een bepaalde periode nog steeds in staat bent om uw hypotheeklasten te betalen. Dit geeft u financiële gemoedsrust en helpt u uw huis te behouden, zelfs in moeilijke tijden.

Waarvoor bent u verzekerd?

De woonlastenverzekering wordt meestal afgesloten voor het risico van inkomensachteruitgang door arbeidsongeschiktheid. Uw woonlasten worden dan voor een bepaalde periode helemaal of gedeeltelijk vanuit de verzekering betaald.

Waar moet u op letten?

U kunt zelf bepalen wat en voor welk bedrag u zich wilt verzekeren. Wij staan klaar om u te helpen bij het maken van de juiste keuze en willen graag met u de volgende punten bespreken:

  • Wat is het bedrag van de uitkering? Worden de volledige hypotheeklasten gedekt of slechts een deel ervan?
  • Wat is de looptijd van de verzekering en wat is de maximale duur van de uitkering? Het is verstandig om de duur van de verzekering af te stemmen op de looptijd van uw hypotheek.
  • Hoe bepaalt de verzekeraar of u arbeidsongeschikt bent? Hanteert de verzekering het criterium van “passende arbeid”, waarbij u alleen werk hoeft te accepteren dat aansluit bij uw opleiding en ervaring? Of hanteert de verzekering het criterium van “gangbare arbeid”, waarbij u ook ander werk moet accepteren?
  • Keert de verzekeraar het volledig verzekerde bedrag uit bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?
  • Welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn uitgesloten van de dekking? Keert de verzekering ook uit in geval van arbeidsongeschiktheid door burn-out, psychische problemen of een whiplash?
  • Wat is de wachttijd voordat de uitkeringen ingaan? In veel gevallen is dit 2 jaar na het begin van de arbeidsongeschiktheid, omdat uw werkgever gedurende die periode nog loon betaalt. Echter, soms kunt u ook kiezen voor een wachttijd van 1 jaar.

Woonlastenverzekering voor werkloosheid

Het is ook mogelijk om een woonlastenverzekering af te sluiten voor het geval van werkloosheid. Of dit een zinvolle keuze is, hangt volledig af van uw individuele en financiële omstandigheden. We staan klaar om u hierover advies te geven.

Het is belangrijk om op te merken dat de uitkeringsduur bij werkloosheid beperkt is en dat de premie niet aftrekbaar is.

De premie

De hoogte van de premie wordt bepaald door de dekking die je kiest. Indien je een verzekering afsluit voor arbeidsongeschiktheid, kun je de premie aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit geldt echter niet voor een verzekering die uitkeringen biedt bij werkloosheid.

Gerelateerde pagina’s