Kostbaarhedenverzekering afbeelding

Kostbaarhedenverzekering

Wanneer u speciale en kostbare spullen bezit, biedt een standaard inboedelverzekering vaak beperkte dekking bij schade of diefstal. Om ervoor te zorgen dat uw waardevolle bezittingen goed verzekerd zijn, is het raadzaam om te kiezen voor een kostbaarhedenverzekering

Waarvoor bent u verzekerd?

Met een kostbaarhedenverzekering ontvangt u een vergoeding wanneer waardevolle voorwerpen, kostbare bezittingen of waardevolle verzamelingen beschadigd, vermist, verloren of gestolen worden. Enkele voorbeelden van kostbaarheden die onder deze verzekering kunnen vallen, zijn:

  • Antiek en kunstvoorwerpen
  • Sieraden
  • Muziekinstrumenten
  • Foto- en filmapparatuur
  • Audio- en videoapparatuur
  • Postzegel-, munt- of andere verzamelingen

Een kostbaarhedenverzekering biedt dekking voor vrijwel alle schadeoorzaken, ongeacht waar deze zich voordoen. Dit betekent dat uw kostbaarheden ook buitenshuis verzekerd zijn. Het is echter belangrijk op te merken dat er bepaalde schadeoorzaken zijn die uitgesloten zijn van vergoeding. Enkele voorbeelden van mogelijke uitsluitingen kunnen zijn:

  • Catastrofeachtige risico’s zoals overstroming en oorlog.
  • Schade door slijtage bij normaal gebruik.
  • Schade door gebreken in het voorwerp zelf. U kunt dan vaak de producent aansprakelijk stellen.
  • Schade door ernstige schuld of onzorgvuldigheid van de verzekeringnemer, of die ontstaat als u zelf het voorwerp bewerkt, repareert of reinigt.

De verzekerde waarde

Bij het verzekeren van een kostbaar voorwerp wordt de waarde ervan bepaald op basis van de aankoopprijs. Het is daarom belangrijk om aankoopbonnen goed te bewaren. Voor oudere voorwerpen is het nodig om een taxatie te laten uitvoeren. Het getaxeerde bedrag dient als het verzekerd bedrag. In het geval van schade wordt eerst beoordeeld of het voorwerp gerepareerd kan worden. De kosten voor reparatie worden dan vergoed. Als reparatie niet mogelijk is, zal de verzekeraar de uitkering baseren op het getaxeerde bedrag, de dagwaarde of de nieuwwaarde, afhankelijk van de polisvoorwaarden.

Het is belangrijk om de polisvoorwaarden van uw kostbaarhedenverzekering te raadplegen om precies te weten hoe de waardebepaling en uitkering in geval van schade worden vastgesteld. Het bewaren van aankoopbonnen en het laten taxeren van oudere voorwerpen helpt u om de juiste waarde te bepalen en ervoor te zorgen dat u bij schade de juiste vergoeding ontvangt.

Preventie

Verzekeraars kunnen bepaalde preventie-eisen stellen voordat ze kostbaarheden verzekeren. Om de schadeafwikkeling te vergemakkelijken, is het altijd verstandig om foto’s te maken en informatie vast te leggen met betrekking tot uw kunst- en antiekvoorwerpen. Hier zijn enkele richtlijnen voor het documenteren van uw kostbaarheden:

 1. Maak foto’s: Neem gedetailleerde foto’s van uw kostbaarheden vanuit verschillende hoeken. Zorg ervoor dat de foto’s de unieke kenmerken en eventuele beschadigingen of onvolkomenheden goed weergeven.
 2. Beschrijf de voorwerpen: Maak een gedetailleerde beschrijving van elk kostbaar voorwerp, inclusief informatie zoals merk, model, materiaal, afmetingen en eventuele certificaten of serienummers. Vermeld ook de geschatte waarde en de plaats van aankoop.
 3. Bewaar facturen en documenten: Houd alle relevante facturen, aankoopbewijzen, taxatierapporten en andere documenten die de waarde en authenticiteit van uw kostbaarheden ondersteunen goed georganiseerd en bewaar ze op een veilige plaats.
 4. Bewaar in een veilige omgeving: Berg uw kostbaarheden op in een veilige omgeving, zoals een kluis of een beveiligde ruimte. Zorg ervoor dat u de nodige veiligheidsmaatregelen neemt, zoals het installeren van beveiligingssystemen en het gebruik van sloten van hoge kwaliteit.

Het documenteren van uw kostbaarheden en het nemen van preventieve maatregelen helpt niet alleen bij het verzekeren ervan, maar kan ook van onschatbare waarde zijn in geval van schade, verlies of diefstal. Raadpleeg altijd uw verzekeraar voor specifieke eisen en aanbevelingen met betrekking tot het verzekeren en beschermen van uw kostbaarheden.

Hoe u dat doet ziet u hier.

De premie

De premie is een percentage van het verzekerd bedrag. Dit percentage is onder andere afhankelijk van:

  • De waarde van het voorwerp dat u verzekert.
  • Het dekkingsgebied (Nederland-, Europa- of werelddekking).
  • De beveiliging, bijvoorbeeld bij antiek en kunstvoorwerpen.

Gerelateerde pagina’s