Overlijdensrisico afbeelding

Overlijdensrisico

Het overlijden van een ouder kan financiële gevolgen hebben voor het gezin, waarbij de achterblijvende ouder vaak aanzienlijk minder inkomen heeft. Bijna twee derde van de nabestaanden heeft slechts voldoende inkomen of zelfs te weinig om rond te komen. Dit kan leiden tot financiële moeilijkheden en onzekerheid, vooral als er afhankelijke kinderen zijn. Het is daarom belangrijk om tijdig na te denken over financiële bescherming en het afsluiten van een passende overlijdensrisicoverzekering om de financiële stabiliteit van het gezin te waarborgen in geval van een tragisch verlies.

Waarvoor bent u verzekerd?

Een overlijdensrisicoverzekering biedt u de mogelijkheid om de financiële positie van uw nabestaanden te beschermen in geval van uw overlijden. Met de uitkering(en) van de verzekering kunnen uw nabestaanden hun inkomsten aanvullen en financiële verplichtingen zoals de hypotheek aflossen. Dit geeft hen de nodige financiële stabiliteit en gemoedsrust tijdens een moeilijke periode. Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is een verstandige keuze om uw dierbaren te beschermen en ervoor te zorgen dat ze na uw overlijden financieel goed worden verzorgd.

De overlijdensrisicoverzekering kent verschillende vormen:

Gelijkblijvende risicoverzekering

Met een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering kunt u een vast bedrag kiezen dat wordt uitgekeerd aan uw nabestaanden in geval van uw overlijden vóór een vooraf bepaalde datum. Het bedrag dat u kiest blijft gedurende de looptijd van de verzekering ongewijzigd. Het voordeel van een gelijkblijvende verzekering is dat uw nabestaanden altijd het afgesproken bedrag ontvangen, ongeacht of u vroegtijdig of na vele jaren komt te overlijden. Hierdoor kunnen zij financiële zekerheid behouden en eventuele financiële verplichtingen zoals de hypotheek aflossen, de kosten van levensonderhoud dekken of toekomstige studiekosten betalen.

Aflopende risicoverzekering

Een aflopende risicoverzekering is een variant van de overlijdensrisicoverzekering waarbij de uitkering aan uw nabestaanden afneemt naarmate de looptijd vordert. Als u vroeg in de looptijd komt te overlijden, is de uitkering hoog. Naarmate de looptijd verstrijkt, wordt de uitkering echter lager. Dit type verzekering wordt vaak gebruikt in combinatie met een hypotheek, waarbij de verzekerde som is afgestemd op het hypotheekbedrag. Naarmate u de hypotheekschuld aflost, neemt de financiële verplichting af, waardoor de behoefte aan een hoge verzekerde som afneemt. De premie voor een aflopende risicoverzekering daalt dan ook gedurende de looptijd, omdat het risico voor de verzekeraar afneemt.

Voor wie?

Bij een overlijdensrisicoverzekering wordt de uitkering gedaan aan de begunstigde die is aangewezen in de polis. Deze persoon of personen ontvangen het verzekerde bedrag in geval van overlijden van de verzekerde. Het is mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op twee levens, ook wel een zogenaamde ‘verzekering op twee hoofden’. In dit geval wordt de verzekering uitgekeerd bij het overlijden van een van beide verzekerden. Dit kan bijvoorbeeld worden afgesloten door partners of echtgenoten die financieel afhankelijk zijn van elkaar. Het biedt extra zekerheid voor de achterblijvende partner of gezinsleden om de financiële gevolgen van het overlijden op te vangen.

Ook voor huurders

Het is opmerkelijk dat slechts 30 procent van de hurende gezinnen een overlijdensrisicoverzekering (ORV) heeft, terwijl zij ook een inkomensrisico lopen bij het overlijden van een van de partners. Een ORV kan namelijk helpen om de financiële gevolgen op te vangen en zekerheid te bieden aan de achterblijvende partner en eventuele gezinsleden.

Of u nu een huiseigenaar bent of huurt, het is verstandig om te onderzoeken wat een overlijdensrisicoverzekering voor u kan betekenen. Het kan u helpen om de financiële stabiliteit van uw gezin te waarborgen en mogelijke lasten, zoals de hypotheek of andere vaste kosten, te kunnen blijven dragen na het overlijden van een partner.

Uitkering ineens of periodiek

Bij een overlijdensrisicoverzekering kunt u kiezen of uw nabestaanden de uitkering ineens ontvangen of periodiek, bijvoorbeeld maandelijks.

Belasting over de uitkering

Bij de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering zijn de nabestaanden vrijgesteld van inkomstenbelasting. Echter, er kan wel erfbelasting verschuldigd zijn over de ontvangen uitkering, afhankelijk van de waarde van de erfenis. Het bedrag aan erfbelasting wordt bepaald aan de hand van de geldende tarieven en vrijstellingen.

Voor gehuwden en geregistreerd samenwonenden geldt in 2023 een vrijstelling van €723.526 voor de erfbelasting. Dit betekent dat een bedrag tot dit maximum belastingvrij kan worden ontvangen. Voor kinderen en kleinkinderen geldt een lagere vrijstelling van €22.918 in 2023.

Woont u samen zonder samenlevingscontract of bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Dan kunt u erfbelasting voorkomen door de polis kruislings op te laten maken. Vraag ons hoe dat zit.

Arbeidsongeschiktheid

Vaak kunt u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren. Als uw inkomen daalt doordat u arbeidsongeschikt bent, hoeft u geen premie te betalen, maar loopt de verzekering toch door.

De premie

De premie van de overlijdensrisicoverzekering wordt door verschillende factoren bepaald.

    • Het verzekerde bedrag.
    • Uw gezondheidsrisico’s: rokers betalen een hogere premie en ook mensen met overgewicht zijn soms duurder uit.
    • De levensverwachting in Nederland.

De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Nabestaandenpensioen

Als u in loondienst bent en pensioen opbouwt, is er misschien ook iets geregeld voor uw partner voor het geval u komt te overlijden. Maar deze regelingen zijn in de afgelopen jaren vaak versoberd. Vraag bij uw werkgever wat er precies geregeld is.

ANW-uitkering

Kunt u rekenen op financiële steun van de overheid als uw partner overlijdt? Slechts weinig mensen hebben recht op een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). De uitkering is bovendien niet hoog.

Gerelateerde pagina’s